កម្ពុជា-ឡាវ ដកទ័ពចេញពីចំណុចប្រឈម

ភ្នំពេញ៖ ទ័ពកម្ពុជា និងឡាវ បានដកខ្លួនចេញពីចំណុចមុំ៣ ក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ទីដែលមានការប្រឈមគ្នាហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ សីហា នេះ ។ ការដកខ្លួន...