រឿង​ Fast and Furious 9 ចាប់ផ្ដើម​ថត​នៅ​ថៃ​ហើយ​

ខ្សែភាពយន្ត Fast and Furious9 បានចាប់ផ្ដើមការថតថ្ងៃទីមួយជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញនេះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមពីតំបន់ Khao Thong ខេត្ត Krabi។...