បុរសពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ ត្រូវបានគេប្រទះចងកសម្លាប់ខ្លួន នៅឃុំឆ្នុកទ្រូ

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ សាកសពបុរសម្នាក់ ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ ប្រទះឃើញចងកសម្លាប់ខ្លួន នឡថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុចកោះឆ្នុកទ្រូ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ស្រុកបរិបូណ៍ ...