ប្រេងសាំង

png
តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០

តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០

(ភ្នំពេញ​)៖ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ បានឲ្យដឹង​ថា​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០ តម្ល...


ដើម​ខែមីនា​នេះ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ធ្លាក់មក​ត្រឹម ៣៤៥០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ

ដើម​ខែមីនា​នេះ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ធ្លាក់មក​ត្រឹម ៣៤៥០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ដែល​ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​បាន​ឲ្យដឹងថា តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ៍ ដែល​ត្រ...


តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ

តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ដែល​ត្រូវ​លក់​រាយ​​តាម​ស្ថានីយ៍​នៅទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា សម្រាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់​ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ គឺត្រឹម​តែ​៣៥០០​រៀល​ក...


png
png