វិនិយោគ

png
CDC​ ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រោងចក្រ​ចំនួន៨ទៀត​បើក​នៅ​កម្ពុជា​

CDC​ ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រោងចក្រ​ចំនួន៨ទៀត​បើក​នៅ​កម្ពុជា​

យោង​តាម​ការប្រកាស​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​ ​CDC​ ​បាន​ឲ្យដឹង​ថា​ ​នៅ​ក្នុងសប្តាហ៍នេះ​ ​ខ្លួន​បានសម្រេច​ចេញ​វិញ្ញា​បន​ប័ត្រ​ចុះបញ្ជី​ជាស្ថា...


ក្រុមហ៊ុន​ចិន​មួយ​ចង់​វិនិយោគ​លើ​ប្រព័ន្ធ​លូ​ទឹកភ្លៀង​ ​និង​លូ​ទឹក​កខ្វក់​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​មួយ​ចង់​វិនិយោគ​លើ​ប្រព័ន្ធ​លូ​ទឹកភ្លៀង​ ​និង​លូ​ទឹក​កខ្វក់​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​

​ខេត្តព្រះសីហនុ​ ​៖​ ​ក្រុមហ៊ុន​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​មួយ​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ ​Yunnan​ ​បាន​សម្តែង​បំណង​ចង់​ធ្វើការ​វិនិយោគ​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​លូ​ទឹកភ្លៀង​ ​និង​ទ...


png
png
 
png