ជនជាប់ចោទ​ ​នួន​ ​ជា​ ​បាន​ទទួលមរណៈភាព​

មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ​-​សូវៀត​ ​បាន​ជូនដំណឹង​មក​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ ​(​អ.វ.ត.ក​)​ ​ថា​ ​ជនជាប់ចោទ​ ​នួន​ ​ជា​ ​បាន​ទ...