យន្តហោះរុស្ស៊ីទីពីរ ជម្លៀសមនុស្ស ៦៤នាក់បន្ថែមទៀតពីទីក្រុងវូហាន

ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា យន្តហោះកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីទី២ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជម្លៀសពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុងវូហាន ប្រទេសច...