ប្រធានរដ្ឋឡាវ នឹង​មក​ទស្សនកិច្ច​កម្ពុជា​ចុងសប្តាហ៍​នេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ យោង​តាម​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃនេះ​បាន​ឲ្យដឹងថា លោក ប៊ុនញ៊ាំង វរជីត អគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈ...