តើគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី​ដំណើរការដល់ណាហើយ?

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ គម្រោង​បង្កើតយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីដែលមានតម្លៃ​១៥០០លានដុល្លារ ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​កណ្តាល និង​ខេត្ត​តាកែវ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម...