ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​ខេ​ត្ត្តរតនគិរី​​លោក​ស៊ុន​ ប៉ូលី​ន ត្រូវ​បាន​ដក​តំណែង​

(រតនគិរី​)៖ ដក​តំណែង​ប្រធានមន្ទីរ​សាធារណការ​ខេត្តរតនគិរី​ ស៊ុន​ ប៉ូលី​ន ក្រោយ​បែកធ្លាយ​រឿង​ពុករលួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​សារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​អង្គភាព​ចេញផ្សាយ...