កើត​មាក​បទល្មើស​នេសាទ​ពេញទំហឹង​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ ខណៈ​ពេល​រដូវ​បើក​នេសាទ​ឡើងវិញ​

(កំពង់ឆ្នាំង​)៖ បទល្មើស​នេសាទ​ដាក់​សម្រាស់​ ត្រូវ​គេ​មើលឃើញ​ថា​បាន​ និង​កំ​ពុ​ងមាន​សកម្មភាព​មមាញឹក​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ដោយ​គ្រា​ន់​តែ​ទឹក​ចាប់ផ្តើម​ស្រក​ចុះ...