លោក ប្រាយុទ្ធ ត្រូវបានប្ដឹង ពីបទសូត្រពាក្យសម្បថ មិនចប់ចុង ចប់ដើម

(បាងកក, ថៃ)៖ គណបក្សប្រឆាំងចំនួន៧ នៅក្នុងប្រទេសថៃ នៅតែបន្តប្ដឹងទាមទារឱ្យគណៈកម្មាការជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (NACC) បើកការស៊ើបអង្កេត លើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ...