កម្មវិធី​ ​CamScanner​ ​ក្នុង​ ​Google​ ​Play​ ​Store​ ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ ​Android​ ​បាន​កំពុង​ចែកចាយ​មេ​រោ​គ​ម៉​លវ៊ែរ​ ​(​Malware​)​

​ក្រុមហ៊ុន​ហ្គូហ្គល​ ​(​Google​ ​Inc​.​)​ ​ទើបតែ​លុបចេញ​នៅ​កម្មវិធី​ដ៏​ពេញនិយម​មួយ​ឈ្មោះ​ ​CamScanner​ ​PDF​ ​Creator​ ​ចេញពី​ ​Google​ ​Play​ ​Store...