គ្រឹះស្ថានអង្គរថា ៨ខែរកចំណូលបានជិត៧០លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រ ចូលអង្គរ

(ភ្នំពេញ)៖ គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹង តាមរយ:សេចក្ដីជូនដំណឹងមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថា ៨ខែ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ខ្លួនរកចំណូលបានជិត ៧០លានដុល្លារអាមេរិក បានពីកា...