ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត


(បាត់ដំបង)៖ យ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នង ត្រូវរងការខូចខាតដោយសារតែភ្លៀងកក់ខែលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នៅចំណុចភូមិស្លាស្លាក់ ឃុំអន្លង់រុន ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។

សមត្ថកិច្ច បានឲ្យ ANN ដឹងថា ក្នុងចំណោមផ្ទះទាំង ៩ខ្នង មានផ្ទះខ្លះខូចខាត ១០០ភាគរយ និងខ្លះទៀតរងការខូចខាតប្រហែល ៣០ភាគរយ ទៅ៨០ភាគរយ។

សមត្ថកិច្ច បានបន្តថា ក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមីនាឆ្នាំ២០២០នេះ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសមត្ថកិច្ច កំពុងចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើរបាយការណ៍ទៅលើនូវទំហំនៃការខូចខាតដើម្បីរាយការណ៍ទៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំខេត្ត រៀបចំផែនការចុះជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា៕(ANN រៀម សាលី)

ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត
ភ្លៀងកក់ខែ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន ៩ខ្នងក្នុងស្រុកថ្មគោល រងការខូចខាត


ពាក្យទាក់ទង

png