ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19


(បន្ទាយមានជ័យ)៖ ព្រោះតែការរាតត្បាត នៃជំងឺ Covid-19 រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពី ផ្អាកការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបន្ទាយឆ្មា ចូលឆ្នាំនៅក្រុងសិរីសោភ័ណ និងចូលឆ្នាំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត។ 

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថា គឺដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល និងការចម្លងមេរោគ Covid-19៕(ANN សម្បត្តិ សីហា)

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ដើម្បីការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19


ពាក្យទាក់ទង