ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​


(កំពង់ឆ្នាំង)៖ ឯកឧត្តម កែវ ពៅ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកំពង់ហៅ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចុះផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ជូនសម្ភារដល់ក្រុមការងារ ឃុំកំពង់ហៅ ស្រុកកំពង់លែង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19។

នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្ដម កែវ ពៅ បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរ ឃុំ ភូមិ ឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពារនិងអនាម័យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអោយចេះអនាម័យ លាងដៃ និងសាប៊ូ ឬអាល់កុល និងបរិភោគអាហារដែលឆ្អិនល្អ។

ជាពិសេស ពលករចំណាកស្រុកទើបមកពីបរទេសសូមស្នាក់នៅរយៈពេល ១៤ថ្ងៃសិន សូមរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយ បងប្អូន ហើយបើមានសុខភាពមិនល្អ ឬប្លែកខុសពីធម្មតាសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតលោកបងប្អូនបំផុត៕(ANN សាន្ត ផល្លា)

ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​
ឯកឧត្តម កែ ពៅ ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ផ្តល់​សម្ភារ​ជូន​ដល់​ក្រុម​ការងារ ឃុំ​កំពង់​ហៅ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ Covid-19​


ពាក្យទាក់ទង

png