គ្រឹះស្ថានអង្គរថា ៨ខែរកចំណូលបានជិត៧០លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រ ចូលអង្គរ


(ភ្នំពេញ)៖ គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹង តាមរយ:សេចក្ដីជូនដំណឹងមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថា ៨ខែ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ខ្លួនរកចំណូលបានជិត ៧០លានដុល្លារអាមេរិក បានពីការលក់បណ្ណ ជូនភ្ញៀវចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ នួន៥៥១,៨៣៦នាក់។

ក្នុងចំណោមថវិកា ខាងលើមានជាង៣លានដុល្លារត្រូវបាន ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។

បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថា សម្រាប់ខែសីហា កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបានជាង ៧លានដុល្លារអាមេរិក ដោយលក់បណ្ណ ជូនភ្ញៀវចំនួន១៥៨,១២៤នាក់៕ រំចង់

គ្រឹះស្ថានអង្គរថា ៨ខែរកចំណូលបានជិត៧០លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រ ចូលអង្គរ គ្រឹះស្ថានអង្គរថា ៨ខែរកចំណូលបានជិត៧០លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រ ចូលអង្គរ គ្រឹះស្ថានអង្គរថា ៨ខែរកចំណូលបានជិត៧០លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រ ចូលអង្គរ


png