នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើឲ្យជប៉ុនវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូន ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ


ភ្នំពេញ៖​ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងជំនួបមួយ ជាមួយលោក Norikazu Suzuki អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន នារសៀលថ្ងៃទី២១ សីហា នេះ បាន​ស្នើឲ្យជប៉ុន ជួយវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូន នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។

ក្នុងជំនួបនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានប្រាប់ភាគីជប៉ុនថា កន្លងទៅជប៉ុនបានសិក្សាជាច្រើន ដើម្បីស្រាយលើការដឹកជញ្ជូន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។ ដោយសម្ដេច បានស្នើសុំ ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ៕ANN

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើឲ្យជប៉ុនវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូន ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើឲ្យជប៉ុនវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូន ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើឲ្យជប៉ុនវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូន ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ


png