កូរ៉េ​ខាងត្បូង ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​ទី២ ដែល​មាន​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 ច្រើនជាង​គេ


អ្នក​មាន​ផ្ទុក​វីរុស​ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង​​បាន​កើន​ដល់ ៨៣៣នាក់ហើយ ដែល​វា​ត្រូវ​ចាត់ទុកថា មានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ​ជាងគេ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន។

ចំណែកប្រទេស​ចិន ដែល​ជា​ប្រភពដើមនៃជំងឺ​ មានអ្នកឆ្លង​ ៧៧ ១៥០នាក់, ស្លាប់ ២ ៥៩៣នាក់ និង​ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ​វិញ ២៤ ៩៧៧នាក់ ។

គិត​មកដល់ថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ជំងឺ​ COVIDI-19 បានឆ្លងរាលដាល​ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួន​៣៧ ។ អ្នកជំងឺសរុប ៧៩ ៥៧២នាក់, បាត់បង់ជីវិត ២៦២៩នាក់ និងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញចំនួន ២៥ ២៣៥នាក់វិញផងដែរ៕

កូរ៉េ​ខាងត្បូង ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​ទី២ ដែល​មាន​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 ច្រើនជាង​គេ


ពាក្យទាក់ទង

png