ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី


(ភ្នំពេញ)៖ ​ក្រសួងវប្បធម៌បានឲ្យ​ដឹង នៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ កាលពីថ្ងៃទី១៦ សីហា ថា ភរិយារបស់កវី ស្វាយ សំអឿ គឺលោកស្រី ជុំ អូន នឹងទទួលបាន​សិទ្ធគ្រប់គ្រង​មរតកចម្រៀងរបស់ស្វាមី ចំនួន៦៥ បើសិនជាពុំមានការប្ដឹងទាស់។

ក្រសួងបានឲ្យដឹងថា ឆ្លងតាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ គេបានរកឃើញ ចម្រៀង៦៥បទ ជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង ដោយលោក ស្វាយ សំអឿ។ បើតាមក្រសួងវប្បធម៌ថា គម្រោងផ្ដល់សិទ្ធនេះ ដោយផ្អែកតាមការស្នើរសុំ​ របស់លោកស្រី ជុំ អូន ដែលជាភរិយារបស់លោក ស្វាយ សំអឿ តែយ៉ាងណាក៍ដោយក្រសួងបានទុកពេល១ ខែ សម្រាប់ការប្ដឹងទាស់ បើមាន៕

ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី ភរិយាកវី ស្វាយ សំអឿ នឹងទទួលបានសិទ្ធគ្រប់គ្រងចម្រៀង៦៥បទ ជាមរតក របស់ស្វាមី


 


png