ក្រសួង​សុខា​​ភិបាល​​ថា លទ្ធ​ផល​​ធ្វើ​​តេស្ត ទៅ​​លើ​​មនុស្ស​​ជាង​​១​​ពាន់​​នាក់ នៅ​​លើ​​នា​វា Westerdam គ្មាន​​ មេ​​រោគ កូរ៉ូណា ទេ


ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីយកសំណាកទៅធ្វើតេស្ត គិតត្រឹមម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថា អ្នកដំណើរតាមនាវា Westerdam ចំនួន១២៨៦នាក់ ដែល​សេសសល់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ ពុំមានមេរោគកូរ៉ូណា ឬ COVID-19 ទេ។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់ពួកគេ មិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ គឺមានសុខភាពធម្មតា ៕ កែវរំចង់

ក្រសួង​សុខា​​ភិបាល​​ថា លទ្ធ​ផល​​ធ្វើ​​តេស្ត ទៅ​​លើ​​មនុស្ស​​ជាង​​១​​ពាន់​​នាក់ នៅ​​លើ​​នា​វា Westerdam គ្មាន​​ មេ​​រោគ កូរ៉ូណា ទេ ក្រសួង​សុខា​​ភិបាល​​ថា លទ្ធ​ផល​​ធ្វើ​​តេស្ត ទៅ​​លើ​​មនុស្ស​​ជាង​​១​​ពាន់​​នាក់ នៅ​​លើ​​នា​វា Westerdam គ្មាន​​ មេ​​រោគ កូរ៉ូណា ទេ


ពាក្យទាក់ទង

png