ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី លើកទឹកចិត្តស្រ្តីឲ្យ​បង្កើនការចិញ្ចឹមមាន់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម


ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង៖ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្តលោកស្រី តុង ណារី បានធ្វើការជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្រ្តីឲ្យ​បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយ:ការចិញ្ចឹមមាន់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកទៀត ដើម្បីបង្កើនជួយទ្រទ្រុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារ។

ការជំរុញ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើងក្នុងពេលអញ្ជើញចុះសម្ភាស៍ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបញ្ច្រាបយេនឌ័រ និងបង្កើតនូវសមត្ថភាពអង់អាចលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីតាមរយះការចិញ្ចឹមមាន់ ( PGM_WEE ) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់ ឃុំគ្រាំងល្វា ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៕ សាន្តផល្លា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី លើកទឹកចិត្តស្រ្តីឲ្យ​បង្កើនការចិញ្ចឹមមាន់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម
ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី លើកទឹកចិត្តស្រ្តីឲ្យ​បង្កើនការចិញ្ចឹមមាន់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម
ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី លើកទឹកចិត្តស្រ្តីឲ្យ​បង្កើនការចិញ្ចឹមមាន់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម


ពាក្យទាក់ទង