ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​នឹង​ស្នើ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​

ទំហំអក្សរ៖

(ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​ នៅ​ថ្ងៃទី២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩នេះ​ បាន​ចេញ​លិខិត​ ណែនាំ​ឱ្យ​ ឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ​ អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​-ខេត្ត​ ចាត់វិធានការ​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រកប​អាជីវកម្ម​សាងសង់​ និង​ម្ចាស់​សំណង់​ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​កាតព្វកិច្ច​ និង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ដោយបទ​ដ្ឋាន​គតិ​យុត្ត​ និង​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​។

ខាងក្រោម​នេះ​ ជា​លិខិត​របស់ក្រ​សួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​៖

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​នឹង​ស្នើ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​


ពាក្យទាក់ទង