ព្រឹកនេះ! មហាមិត្តចិន បញ្ជូនគ្រូពេទ្យជំនាញ ៧រូប មកកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀនគ្រូពេទ្យខ្មែរ អំពីរបៀបព្យាបាលជំងឺ Covid-19

ព័ត៌មានជាតិ

(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19  នៅក្នុងប្រទេសទេសចិន ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិន បានសម្រេចបញ្ជូនគ្រូពេទ្យជំនាញ ៧រូប ម...