កូរ៉ូណា​ឆក់ជីវិត ១១១២ នាក់ និងឆ្លង ៤៤ ៧៩៣នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ​

ជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី​បង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី 2019-nCoV នៅប្រទេសចិន គិតមកដល់ថ្ងៃទី​១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឆក់យកជីវិត​មនុស្ស​​សរុប ១ ១១២នាក់ និ...