ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេច​ក្រឡាហោម​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​សិក្សា​ឲ្យ​ច្បាស់​សិន​ ​មុននឹង​ទុកចិត្ត​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណាមួយ​

​ថ្លែង​ទៅកាន់​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ ​បន្ទាប់ពី​ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​ស្តី​ពី​ភាពជា​ដៃគូ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ​និង​អង្គការ​សហ​មា​គម​លើក​ទី៣​ ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ង...