ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាគ្រោងបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌល ចាក់ថ្មាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួត

(ភ្នំពេញ​)៖ លោក​ ម៉ម​ ប៊ុ​នហេង​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ថ្លែង​ថា​ក្រសួង​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ​កម្ពុជា​ កម្ពុជា​គ្រោង​ បង្កើន​មជ្ឈមណ្ឌល​ចា...