ព័ត៌មានសំរាប់ថ្ងៃ$date

png
អនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតួនាទី សង្ស័យច្បាមយកដីរដ្ឋ

អនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតួនាទី សង្ស័យច្បាមយកដីរដ្ឋ

ព័ត៌មានជាតិ

អនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ គឺលោក សេង សុវណ្ណារ៉ា នាថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា នេះ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែង ដោយយោងតាមសេ...


កម្ពុជា-ឡាវ ដកទ័ពចេញពីចំណុចប្រឈម

កម្ពុជា-ឡាវ ដកទ័ពចេញពីចំណុចប្រឈម

ព័ត៌មានជាតិ

ភ្នំពេញ៖ ទ័ពកម្ពុជា និងឡាវ បានដកខ្លួនចេញពីចំណុចមុំ៣ ក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ទីដែលមានការប្រឈមគ្នាហើយ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ សីហា នេះ ។ ការដកខ្លួនច...


png
png
 
png