ព័ត៌មានសំរាប់ថ្ងៃ$date

png
រដ្ឋាភិបាល​កំណត់​យក​ថ្ងៃ២០​-​២២​ ​ខែធ្នូ​ ​រៀបចំ​បុណ្យ​សមុទ្រ​លើក​ទី៨​ ​នៅ​ខេត្តកំពត​
ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាភិបាល​កំណត់​យក​ថ្ងៃ២០​-​២២​ ​ខែធ្នូ​ ​រៀបចំ​បុណ្យ​សមុទ្រ​លើក​ទី៨​ ​នៅ​ខេត្តកំពត​

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​បាន​កំណត់​យក​ថ្ងៃទី២០​-​២១​-​២២​ ​ខែធ្នូ​ ​ឆ្នាំ២០១៩​ ​សម្រាប់​ការរៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​សមុទ្រ​លើក​ទី៨​ ​ជុំ​ទី២​ ​នៅ​ខេត្តកំពត​។​...


ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​នឹង​ស្នើ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​
ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​នឹង​ស្នើ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​នឹង​ស្នើ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​សំណង់​ណា​មិន​អនុវត្ត​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​...


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះព័ត៌មានប្រឌិតរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal
ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះព័ត៌មានប្រឌិតរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះព័ត៌មានប្រឌិតរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal...


png
png