ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​


(កំពង់ឆ្នាំង​)៖ ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង ត្រូវ​បាន​ភ្លៀង​លាយឡំ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​បណ្ដាលឲ្យ​ប៉ើង​ដំបូល​អស់ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃម្សិលមិញ នៅ​ចំណុច​ភូមិ​ត្រពាំង​ម្លូ ឃុំ​ក្រាំង​ស្គារ ស្រុក​ផុស ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

បើ​តាម​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន បាន​ឲ្យដឹង​ថា ហេតុការណ៍​ខាងលើ មិនបាន​បណ្ដាលឲ្យ​អ្នកណា​ម្នាក់​រង​របួស​នោះ​ទេ​៕(ANN សាន្ដ ផល្លា​)

ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​
ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជង្រុកស្រូវ ចំនួន ៧ខ្នង​ត្រូវ​បាន​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​


ពាក្យទាក់ទង