អ្នក​ឆ្លង COVID​-19 នៅ​លើ​ពិភពលោក​កើន​ដល់​ជិត ៥លាន​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង ៣២ម៉ឺន​នាក់​


(អន្តរជាតិ​)៖ គេហទំព័រ​អន្តរជាតិ Worldometer បាន​ចេញផ្សាយ​ថា គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ COVID​-19 នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក បាន​កើនឡើង​ដល់ ៤,៩៨២,៨៥៨ករណី​ហើយ។ ​

នៅក្នុង​នោះ មាន​អ្នក​ស្លាប់​មាន​ចំនួន ៣២៤,៥២៣នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ​សរុប ១,៩៥៦,៣៤៦នាក់។

គេហទំព័រ​អន្តរជាតិ Worldometer បាន​បង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែ​ជា​ប្រទេស​មាន​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង និង​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ COVID​-19 ច្រើនជាង​គេ។ ​

រហូតមកដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ សហរដ្ឋអាមេរិក មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ COVID​-19 ចំនួន ១,៥៧០,៥៦៦នាក់ អ្នក​ស្លាប់​ចំនួន ៩៣,៥២១នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ៣៦១,១៦៥នាក់​៕(ANN 007​)

អ្នក​ឆ្លង COVID​-19 នៅ​លើ​ពិភពលោក​កើន​ដល់​ជិត ៥លាន​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង ៣២ម៉ឺន​នាក់​
អ្នក​ឆ្លង COVID​-19 នៅ​លើ​ពិភពលោក​កើន​ដល់​ជិត ៥លាន​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង ៣២ម៉ឺន​នាក់​
អ្នក​ឆ្លង COVID​-19 នៅ​លើ​ពិភពលោក​កើន​ដល់​ជិត ៥លាន​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង ៣២ម៉ឺន​នាក់​
អ្នក​ឆ្លង COVID​-19 នៅ​លើ​ពិភពលោក​កើន​ដល់​ជិត ៥លាន​នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង ៣២ម៉ឺន​នាក់​


ពាក្យទាក់ទង