នៅ​ថ្ងៃនេះ​! ប្រទេស​ថៃ រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង COVID​-19ថ្មី ២នាក់​បន្ថែម​ទៀត​


(អន្តរជាតិ​)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ថៃ នៅ​ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ COVID​-19ថ្មី​ចំនួន ២នាក់ ដែល​ធ្វើឲ្យ​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​កើន​ដល់ ៣,០៣៣នាក់។ ​

មន្ត្រី​ជំនាញ​ថៃ បាន​បញ្ជាក់​ថា ករណី​ឆ្លង​ថ្មី ២នាក់​នេះ គឺ​ជា​នកូន​ស្រី និង​កូ​នប្រ​សារ ដែល​បាន​ឆ្លង​ពី​ឪពុក រស់នៅ​ខេត្ត​ណា​រ៉ា​តធី​វ៉ាត់​៕(ANN 007​)

នៅ​ថ្ងៃនេះ​! ប្រទេស​ថៃ រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង COVID​-19ថ្មី ២នាក់​បន្ថែម​ទៀត​


ពាក្យទាក់ទង