ព្រឹកស្អែក! រដ្ឋសភា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ ដោយផ្តោតលើការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៤សំខាន់ៗ


(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្អែកនេះ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា។

 

បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋ នៃរដ្ឋសភា បានបញ្ជាក់ថាមកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកស្អែកនឹងផ្អោតសំខាន់លើរបៀបវារៈ នៃការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ចំនួន ៤៕(ANN 007)

ព្រឹកស្អែក! រដ្ឋសភា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ ដោយផ្តោតលើការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៤សំខាន់ៗ ព្រឹកស្អែក! រដ្ឋសភា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ ដោយផ្តោតលើការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៤សំខាន់ៗ ព្រឹកស្អែក! រដ្ឋសភា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ ដោយផ្តោតលើការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៤សំខាន់ៗ


ពាក្យទាក់ទង

png