អាហារ​ដែល​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដល់​ថាមពល​ខួរក្បាល​


អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ខួរក្បាល​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ តើ​អ្នកដឹង​ដែរ​ទេ​ ថា​អ្នក​គួរ​បរិភោគ​អាហារ​បែប​ណាខ្លះ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ថាមពល​ទៅ​ឱ្យ​ខួរក្បាល​វិញ​នោះ​? វី​ឌី​អូ​នេះ​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ពី​ប្រភេទ​អាហារ​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​អ្នកបច្ចេកទេស​មួយចំនួន​នៅ​ Harvard​ Health​ Publishing​, MedicalNewsToday​ និង​ Healthline​ ពី​សារសំខាន់​របស់​វា​ចំពោះ​សុខភាព​ខួរក្បាល​របស់​អ្នក​! ប្រភព៖ ពេទ្យយើង-Peth Yoeung


png