តារាកំប្លែង នាយ សាន ម៉ៅ ទទួលមរណៈភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រទេសថៃ


(ភ្នំពេញ)៖ នាយ សាន ម៉ៅ តារាកំប្លែងដ៏ល្បីមួយរូបរបស់កម្ពុជា បានទទួលមរណភាព នាវេលាម៉ោង៦ល្ងាច ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ  នៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃ ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ លោក ហេង ឡុង  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរ ៕ann

តារាកំប្លែង នាយ សាន ម៉ៅ ទទួលមរណៈភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រទេសថៃ តារាកំប្លែង នាយ សាន ម៉ៅ ទទួលមរណៈភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រទេសថៃ តារាកំប្លែង នាយ សាន ម៉ៅ ទទួលមរណៈភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រទេសថៃ


png