កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19


​(ព្រះសីហនុ​)៖ កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បាន​ដាក់​ពង្រាយ​នៅ​តាមផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ និង​គោលដៅ​សំ​ខាន់​ៗចេញ ចូល​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​ចរាចរណ៍​ចេញចូល ជាពិសេស​អនុវត្តន៍​តាម​បទបញ្ជា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ដាក់កំហិត លើ​ការ​ធ្វើដំណើរ​ចល័ត​ទី​ពី​ខេត្ត​មួយ​ទៅ​ខេត្ត​មួយ និង​ពី​ស្រុក​មួយ​ទៅ​ស្រុក​មួយ​ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​មិន​អោយ​មាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​តាំងពី​ម៉ោង១២យប់​ថ្ងៃ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បន្ត​រហូតដល់​យប់​ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ចំពោះ​ការ​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ផ្ទាល់​មិន​មាន​ហាមឃាត់​ទេ ក្នុង​នោះ​ក៏​មានការ​លើកលែង​ទៅលើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​, កម្មករ​ទៅ​ធ្វើការ​រោងចក្រ​, រថយន្ត​សង្គ្រោះ​, ការ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ឬមណ្ឌលសុខភាព​ដែល​នៅ​ជិត​, រថយន្ត​ដឹក​សំរាម កាក​សំ​ណល់​ផ្សេង​ៗ និង​មធ្យោបាយ​ធ្វើការ​របស់​រដ្ឋ ឬកងកម្លាំង​មានសមត្ថកិច្ច​៕(ANN កុប ហ្វា​រីត​)

កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19
កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19
កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19
កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19
កម្លាំង​ចម្រុះ​របស់​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​រឹ​តបណ្តឹង​ការ​ធ្វើ​តំណើ​រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19


ពាក្យទាក់ទង