អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​


(ព្រះ​វិហារ​)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុវណ្ណ​អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ បាន​ជំរុញ​ដល់​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ ដែល​ទើបនឹង​ចូលកាន់​មុខតំណែង​ថ្មី ទប់ស្កាត់​រាល់​បទល្មើស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅក្នុង​ដែនដី​របស់​ខ្លួន។

ឯកឧត្តម បាន​លើកឡើង​បែបនេះ នៅក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​តែងតាំង​លោក ប៉ុក ងួន ជា​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ឯកឧត្តម បាន​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា ដោយ​បច្ចុប្បន្ន​ជំងឺ Covid​-19 កំពុង​រាតត្បាត​ដែល​ជា​អំ​រែក​ដ៏​ធ្ងន់​មួយ ហើយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ជា​ខ្លាំង​ទៅ​បញ្ហា​នេះ​អញ្ចឹង​ក្នុងនាម​យើង​ដែល​ជា​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​បំពេញ​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ក្លាយជា​សេ​នា​ធិ​កាដ​៏​រឹងមាំ​ជា​កា​ឆ្លើយតប​សម្រាប់​ថ្នាក់​ជាតិ​ដែល​លោក​បាន​ផ្តល់​សេចក្តី​ទុកចិត្ត​នោះ​៕(ANN សួន ក្រែង​)

អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​
អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​
អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​
អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​
អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលក្រុង​ព្រះវិហារ​ថ្មី ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​


ពាក្យទាក់ទង