រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល បាន​សម្រេច​​បិទ​​ការ​​ធ្វើ​ដំណើរ​​ជា​​បណ្ដោះ​អាសន្ន គឺ​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​០​៩ ខែ​មេសា ត្រឹម​​ម៉ោង​១២​យប់​​


(ភ្នំពេញ​)៖ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេច​បិទ​ការ​ធ្វើដំណើរ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន គឺ​នៅ​ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ត្រឹម​ម៉ោង១២យប់​នេះ ដល់ម៉ោង១២យប់​ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដាក់ជា​កំហិត។

អាស្រ័យ​ដូច្នេះ​ សូម​បងប្អូន​មេត្តា​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​ដ៏​កាច​សាហាវ​មួយ​នេះ​៕

រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល បាន​សម្រេច​​បិទ​​ការ​​ធ្វើ​ដំណើរ​​ជា​​បណ្ដោះ​អាសន្ន គឺ​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​០​៩ ខែ​មេសា ត្រឹម​​ម៉ោង​១២​យប់​​

រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល បាន​សម្រេច​​បិទ​​ការ​​ធ្វើ​ដំណើរ​​ជា​​បណ្ដោះ​អាសន្ន គឺ​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​០​៩ ខែ​មេសា ត្រឹម​​ម៉ោង​១២​យប់​​
រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល បាន​សម្រេច​​បិទ​​ការ​​ធ្វើ​ដំណើរ​​ជា​​បណ្ដោះ​អាសន្ន គឺ​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​០​៩ ខែ​មេសា ត្រឹម​​ម៉ោង​១២​យប់​​


ពាក្យទាក់ទង