ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ


(កំពង់ឆ្នាំង​)៖ លោកស្រី កែវ សុផាត ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញ បាន​នាំ​យក​អំណោយ​ទៅ​ចែក​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ១៨គ្រួសារ ដែល​កំពុង​រស់នៅ​ភូមិ​ត្រពាំង​ចឹក​សារ សង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង។

ជាមួយគ្នា​នោះ អាជ្ញាធរ ក៏​មានការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​វិធីការ​ពារ​ជំងឺ Covid​-19 ផង​ដែរ។

នា​ឱកាស​នោះ លោកស្រី កែវ សុផាត ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង បាន​ផ្តាំផ្ញើ​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ចេះ​ការពារ​ខ្លួន រស់នៅ​ស្អាត និង​មាន​អនាម័យ​ជាប្រចាំ​ដើម្បី ចៀស​ផុត​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19។

លោកស្រី កែវ សុផាត ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង បាន​ថ្លែងអំណរគុណ លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប៉ុល ស៊ីនួន មេ​បញ្ជា​ករ​រង​កងទ័ពជើងគោក​, លោក​ឧកញ៉ា ប៉ោ សំ​អឿន​, លោក គិត ចន្ទ័​រតនា ហៅ លី ប៉ុង និង​លោកស្រី ដាន ចន្ធូ ដែល​បាន​រួមគ្នា​ឧបត្ថម្ភ ការ​បោះពុម្ព​ខិត​ប័ណ្ណ​អប់រំ អំពី​ជំងឺ Covid​-19 ទៅ​ចែក​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​៕(ANN សាន្ត ផល្លា​)

ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ
ចៅសង្កាត់​កំពង់ឆ្នាំង និង​សប្បុរសជន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ជំងឺ Covid​-19 និង​ចែក​អំណោយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ


ពាក្យទាក់ទង