ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​


(សៀមរាប​)៖ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា មេបញ្ជាការ​រង នគរបាល​ជាតិ​ប្រចាំ​ទិស​ភូមិភាគ​ទី៤ និង​ភរិយា ព្រមទាំង​ក្រុមការងារ បាន​នាំ​យក​អង្ក​ចំនួន ២តោន​កន្លះ ទៅ​ផ្តល់​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត​នៅ​តាម​ភូមិ​-សង្កាត់​នានា នៅក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជា​លើក​ទី២។ ​

ការ​ផ្តល់​ជូន​អង្ក ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នេះ​ធ្វើឡើង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ភូមិ​វត្ត​បូព៌ សង្កាត់​សាលាកំរើក ក្រុង​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្នា​ក់ៗ​ទទួល​បាន​អង្ក​ចំនួន ១០គីឡូក្រាម​៕(ANN តាំង ហូ​)

ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​
ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​
ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​
ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​
ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍​ទោ ខេង រ៉ា និង​ភរិយា ចែក​អង្ក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ជា​លើក​ទី២​


ពាក្យទាក់ទង