កម្ពុជា ពុំ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី​ចំនួន ៣ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា ប៉ុន្តែ​អ្នកជា​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង


​(ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល កម្ពុជា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បាន​ចេញប្រកាស​នូវ​ដំណឹង​ថា ខ្លួន​ពុំ​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ឡើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​បញ្ជាក់​ថា រហូតមកដល់​ពេលនេះ មានតែ​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ៣នាក់​បន្ថែម​ទៀត ដែល​ធ្វើឲ្យ​ចំនួន​អ្នកជា​កើន​ដល់ ៥៣នាក់។

ចំណែក​អ្នក​ឆ្លង​ដែល​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ បាន​ធ្លាក់ចុះ​មក​ត្រឹម​ចំនួន ៦១នាក់ នៃ​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ១១៤ករណី​៕(ANN 007​)

កម្ពុជា ពុំ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី​ចំនួន ៣ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា ប៉ុន្តែ​អ្នកជា​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង
កម្ពុជា ពុំ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី​ចំនួន ៣ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា ប៉ុន្តែ​អ្នកជា​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង
កម្ពុជា ពុំ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី​ចំនួន ៣ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា ប៉ុន្តែ​អ្នកជា​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង


ពាក្យទាក់ទង