ថ្ងៃនេះ​! គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី មានតែ​អ្នកជា​សះស្បើយ ម្នាក់​បន្ថែម​ទៀត


​(ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល កម្ពុជា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ​ ​បាន​ចេញប្រកាស​ថា ខ្លួន​ពុំ​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី​នោះ​ទេ។

ជាមួយគ្នា​នេះ ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់​ថា រហូតមកដល់​ពេលនេះ​អ្នកជា​សះស្បើយ​បន្ដ​កើនឡើង​រហូតដល់ ៥០នាក់​ហើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្ថែម​ថា បច្ចុប្បន្ន នៅ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ដែល​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ត្រឹមតែ​ចំនួន ៦៤នាក់ នៃ​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ១១៤នាក់​៕(ANN 007​)

ថ្ងៃនេះ​! គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី មានតែ​អ្នកជា​សះស្បើយ ម្នាក់​បន្ថែម​ទៀត
ថ្ងៃនេះ​! គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី មានតែ​អ្នកជា​សះស្បើយ ម្នាក់​បន្ថែម​ទៀត
ថ្ងៃនេះ​! គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 ថ្មី មានតែ​អ្នកជា​សះស្បើយ ម្នាក់​បន្ថែម​ទៀត


ពាក្យទាក់ទង