ក្រសួង​អប់រំ សម្រេច​ឲ្យ​ផ្អាក​អាជីវកម្ម ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ការពារ Covid​-19


​(ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា  ​;បាន​ស្នើ​ដល់​អភិបាល​រាជធានី​-ខេត្ត ឲ្យ​ផ្អាក ដំណើរការ អាជីវកម្ម ក្លឹប ហាត់ ប្រាណ នៅ ទូទាំង ប្រទេស ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ដើម្បី​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាលដាល​ជំងឺ Covid​-19 នៅ​កម្ពុជា។

ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា បញ្ជាក់​ក្នុង​លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ថា ការសម្រេច​ឲ្យ​ផ្អាក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​នេះ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​នេះ​តទៅ រហូតដល់​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ Covid​-19 មាន​សភាព​ធូរស្រាល​ឡើងវិញ​៕(ANN 007​)

ក្រសួង​អប់រំ សម្រេច​ឲ្យ​ផ្អាក​អាជីវកម្ម ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ការពារ Covid​-19
ក្រសួង​អប់រំ សម្រេច​ឲ្យ​ផ្អាក​អាជីវកម្ម ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ការពារ Covid​-19


ពាក្យទាក់ទង