ចំណាត់ក្រុម៖ ទេសចរណ៍

ឧទ្យាន​ហាវ ផា វីឡា “Haw Par Villa”

  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, 20 ខែ​កក្កដា 2017 11:59 ព្រឹក
  • 80 Views
ឧទ្យាន​ហាវ ផា វីឡា “Haw Par Villa”:គឺជា​ទីតាំង​ទេស...

សួនសត្វ​លីន​កូ​ល ជា​ឧទ្យាន​សួនសត្វ​ចំណាស់​ជាងគេ​បំផុត នៅ​អា​មេ​រិក

  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, 20 ខែ​កក្កដា 2017 11:57 ព្រឹក
  • 51 Views
ឧទ្យាន​សួនសត្វ​លីន​កូ​ល មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅក្នុង​ទី...

៧​ចំណុច​ដែល​អ្នក​ស្ទើរតែ​មិនដែល​ដឹង​ពី​ខេត្ត​ស៊ីន​ជាំ​ងរ​បស់​ចិន​

  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, 20 ខែ​កក្កដា 2017 11:55 ព្រឹក
  • 146 Views
​ទី​១. វា​គឺជា​ខេត្ត​ដែលមាន​ផ្ទៃដី​ធំជាងគេ​នៅក្នុង...