តារាម៉ូដែលទាំង៩ដែលបង្ហាញថារូបសម្ផស្សមិនសំខាន់

  • ថ្ងៃ​សុក្រ, 9 ខែ​មីនា 2018 5:03 ល្ងាច
  • 230 Views

ទាំងនេះគឺជាតារាម៉ូដែលទាំង៩ដែលបង្ហាញថា ពិភពលោកមិនមែនឲ្យតម្លៃតែទៅលើរូបសម្ផស្សមួយមុខនោះទេ៖

1.Winnie Harlow

2.Thando Hopa

3.Nikia Phoenix

4.Harnaam Kaur

5.Viktoria Modesta

6.Madeline Stuart

7.Alex Minsky

8.Slick Woods

Whatever tickles your peach 🍑

A post shared by @ slickwoods on

9.Khoupia Diop and Lola Chuil

📸@danielrosenthalnyc @srvj Mua: @lorcansface #whileminamodels

A post shared by Khoudia Diop (@melaniin.goddess) on

ប្រែសម្រួល៖ ឡោ ប៊ុនឃុយ