បក្សប្រឆាំង​នៅ​ស្រីលង្កា​ឈ្នះ​អ​សនៈ​ភាគច្រើន ក្នុង​សភា

  • ថ្ងៃ​អង្គារ, 13 ខែ​កុម្ភៈ 2018 3:17 ល្ងាច
  • 64 Views

គណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ​បោះឆ្នោត​ស្រីលង្កា​បានប្រកាស​ទិន្នន័យ​កាលពី​ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ​បង្ហាញថា បក្ស​រណៈសិរ្ស​ប្រជាជន ជា​បក្សប្រឆាំង​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Rajapaksa អតីត​ប្រធានាធិបតី​ស្រីលង្កា​បានឈ្នះ​អាសនៈ​ភាគច្រើន​នៃ​សភា​ចំនួន ២៣៩ ក្នុងចំណោម​អាសនៈ​ក្នុង​សភា​ទូទាំងប្រទេស​សរុប​ចំនួន ៣៤០ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោត​លើក​នេះ​ជាការ​បោះឆ្នោត​តំបន់​លើកដំបូង​បន្ទាប់ពី​បក្ស​សេរីភាព​ស្រីលង្កា​និង​បក្ស​ជាតិ​រួបរួមគ្នា​បាន​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាលចម្រុះ កាលពី​ឆ្នាំ ២០១៥ ។