• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • សម្តេចតេជោប្រាប់មន្រ្តីស្ថាប័ន​នានា សូម​​កុំ​រង់​ចាំ​បញ្ជា​របស់​សម្តេច ទើប​អនុវត្ត​ច្បាប់