• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ចូលរួមសម្ពោធ និងបញ្ចុះបឋមសិលា នៅសាលានាយទាហានសកម្មត្មាតពង