• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ជិត​ដល់​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​ ​វៀតណាម ក្រសួងសុខាភិបាល​ដាស់តឿន​ពី​ការពុល​ស្រា​